W dzisiejszych czasach obecność psychologa podczas przeprowadzania szkolenia sportowego staje się coraz bardziej niezbędna. Dotyczy to nie tylko sportowców zawodowych, ale również coraz częściej amatorów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności techniczne w różnych dyscyplinach, chcących przezwyciężyć swoje lęki lub pragnących bardziej zmotywować się do uprawiania sportu.

Zawodnikom, trenerom oraz sędziom sportowym proponuję opiekę psychologiczną i prowadzenie treningu umiejętności psychologicznych mających na celu podnoszenie poziomu wykonania czynności sportowych. W zakres omawianego treningu wchodzi m.in.:

  • zwiększenie motywacji do treningów;
  • wspomaganie naturalnych predyspozycji do uprawiania danej dyscypliny sportowej;
  • prowadzenie treningu wyobrażeniowego (pozwalającego zarówno na szybsze, łatwiejsze i bardziej efektywne nabywanie umiejętności technicznych, jak i ich lepsze wykorzystywanie podczas treningu);
  • zapobieganie lękowi związanemu z sytuacjami sportowymi;
  • prewencja stresu i jego negatywnych skutków;
  • praca nad koncentracją, skupieniem uwagi;
  • wspomaganie Klientów doznających kontuzji – racjonalizacja, optymalizacja emocji, przekonań i zachowań, praca nad samooceną i celami rehabilitacyjnymi;
  • tworzenie racjonalnych planów działania – cele, możliwości, aspiracje;
  • budowanie pewności siebie, praca nad stabilną samooceną (nie tylko na potrzeby sytuacji sportowych);
  • konsultacja w przypadku indywidualnych problemów każdego z Klientów związanych z jego poza-sportową egzystencją.

 

Zapraszam również do współpracy wszystkich zawodników e-sportów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności psychologiczne. Sport elektroniczny bowiem w dobie szybkich przemian społecznych przybiera coraz to bardziej rozwinięte formy dążące do profesjonalizacji zawodników. W związku z tym gracze stają się narażeni na podobne oddziaływania, co zawodnicy „sportów tradycyjnych”, np. stres, spadek koncentracji czy motywacji, presja ze strony kibiców oraz mediów, brak odpowiednich reakcji psychomotorycznych itd. Dlatego też zawodnicy sportu elektronicznego również powinni zadbać o swoje mentalne przygotowanie do rozgrywek.