Konsultacja psychologiczna indywidualna 150 zł / 60 minut
Konsultacja psychologiczna wraz z wydaniem pisemnej diagnozy
180 zł / 1 diagnoza
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw 200 zł/60 minut
Psychoterapia/ coaching indywidualny 150 zł/60 minut
Konsultacja on-line e-mailowa 100 zł/ wiadomość
Konsultacja on-line poprzez Skype w Polsce 150 zł/ 60 minut
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw poprzez Skype w Polsce 250 zł/60 minut
Konsultacja on-line poprzez Skype z zagranicą (wliczone opłaty bankowe) 50 euro/60 minut
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw poprzez Skype z zagranicą 60 euro/60 minut
Psycholog sportowy – konsultacja indywidualna zawodnika na terenie Krakowa 150 zł/60 minut
Psycholog sportowy – konsultacja indywidualna zawodnika poza Krakowem 150 zł/60 minut + koszt transportu
Psycholog sportowy – współpraca z drużyną na terenie Krakowa Cena ustalana indywidualnie
Psycholog sportowy – współpraca z drużyną poza Krakowem Cena ustalana indywidualnie
Konsultacje sportowców w trakcie zgrupowania Cena ustalana indywidualnie
Brief counseling w trakcie zawodów (szybka, krótkotrwała konsultacja zawodnika podczas zawodów) 200 zł/30 minut
Psycholog sportowy – konsultacja zawodników e-sportu poprzez Skype w Polsce – 150 zł/60 minut
zza granicy – 50 euro/60 minut
Diagnoza osobowości testem MMPI (przeprowadzenie testu i wydanie pisemnej diagnozy) 700 zł