1. UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE W SPORCIE – TECHNIKI I METODY DZIAŁANIA PRZED, W TRAKCIE I PO WYSTĘPIE SPORTOWYM (12 godzin szkoleniowych)

                Wyposażenie zawodnika w niezbędne umiejętności i techniki psychoregulacyjne jest w obecnych czasach elementem nieodzownym treningu sportowego. Działalność sportowa jest jednym z przykładów sytuacji, w których występuje napięcie emocjonalne – bycie sportowcem automatycznie niesie ze sobą konieczność przeżywania stresu i wypracowania efektywnych strategii radzenia sobie z nim. Dodatkowo zawodnicy nierzadko muszą dostosowywać się do ogromnych obciążeń treningowych, być nastawieni na ciągłe polepszanie swoich wyników i balansować na granicy własnych możliwości, co wpływa na powstawanie chronicznego zmęczenia, stresu, a co za tym idzie – sprzyja pojawianiu się przekroczenia indywidualnych  możliwości przeciążeń wysiłkowych i kontuzji. W związku z tym zawodnicy powinni być przygotowani i mieć wypracowane aktywne, skuteczne strategie radzenia sobie z trudnościami, stresem, czy lękiem. Ponadto występ sportowy wymusza na zawodnikach wyrobienie sobie sposobów efektywnego motywowania się, budowania samoświadomości i pewności siebie, czy też umiejętność szybkiego koncentrowania.  Są to jedne z ważniejszych, ale nie jedynych, elementów funkcjonowania psychicznego, nad którymi każdy zawodnik powinien mieć kontrolę i szereg technik do zastosowania zarówno na treningach, jak i na zawodach. Przyjmuje się – zarówno w gronie psychologów, jak i trenerów, działaczy oraz samych zawodników – iż często o ostatecznym rezultacie potyczki pomiędzy drużynami, czy indywidualnymi zawodnikami o podobnym poziomie wytrenowania fizycznego, decydują umiejętności psychologiczne każdego z graczy.

  W związku z powyższym Szkoła Sportowa Garden Sport zaprasza zawodników indywidualnych, drużynowych oraz ich trenerów i sztab szkoleniowy na szkolenie z zakresu zastosowania „umiejętności miękkich” w sporcie. W programie zajęć znajdują się:

  1. Budowanie poczucia własnej wartości, optymalnej samooceny, pewności siebie, rozpoznawanie mocnych i słabych stron;
  2. Praca nad koncentracją uwagi (m.in.. za pomocą treningu ideomotorycznego oraz specyficznych zadań nastawionych na koncentrację uwagi);
  3. Kontrola emocji – złości, frustracji, lęku poznawczego, wyznaczanie strefy optymalnego funkcjonowania;
  4. Budowanie rutyny przedstartowej;
  5. Budowanie optymalnej motywacji do startu – wzbudzanie wewnętrznej motywacji osiągnięć, metody motywowania się;
  6. Określenie poziomu aspiracji;
  7. Semantyka – to, w jaki sposób mówimy o sobie i świecie ma wpływ na to, jak się czujemy;
  8. Wyznaczanie i osiąganie celów;
  9. Wzbudzanie optymistycznego stylu atrybucji zdarzeń;
  10. Trening ideomotoryczny i wizualizacyjny;
  11. Trening radzenia sobie ze stresem;
  12. Profilaktyka wypalenia zawodowego;
  13. Sportowy styl życia – wyzwania i korzyści;
  14. Model Mistrza – tworzenie idealnego modelu,  jego cechy/ charakterystyka, drogi dojścia do mistrzostwa sportowego, peak performance;
  15. Stan flow – jak wzbudzić, jak utrzymać?

   

 2. SZKOLENIE DLA TRENERÓW SPORTOWYCH (10 godzin szkoleniowych)

Dla każdego zawodnika trener to autorytet i źródło wszelkich informacji na temat występu sportowego – jego rozwoju i poprawy. Bardzo ważne jest, aby szkoleniowcy sportowi – zarówno na poziomie sportu dzieci i młodzieży, jak i grup seniorskich – mieli odpowiednią wizję swojej pracy, która podbudowana jest wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologii sportu. Elementem o równie ważnym znaczeniu, co wytrenowanie sprawności fizycznej, nauczenie techniki  i przekazanie w zrozumiały sposób taktyki gry, jest również zadbanie o odpowiednie przygotowanie psychiczne do podjęcia aktywności sportowej.  Aby w optymalny sposób prowadzić swoich podopiecznych, trener musi posiadać podstawową wiedzę i techniki z zakresu psychologii sportu – swoim przykładem kształtować w nich postawę zadaniową, stawiać im konkretne do osiągnięcia cele, motywować i dbać o dobrą komunikację między nimi. W związku z tym Szkoła Sportowa Garden Sport wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych trenerów. Zapraszamy na nasze szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają teorię oraz praktyczne metody z zakresu:

 • Komunikacji interpersonalnej, komunikacji na linii zawodnicy-trener, komunikacji na linii zawodnik-zawodnik;
 • Wyznaczania i osiągania celów treningowych i meczowych;
 • Przeciwdziałania zjawisku trashtalkingu;
 • Metod motywowania zawodników;
 • Kontroli emocji – trening radzenia sobie ze stresem, gniewem, złością, frustracją;
 • Budowania zespołu – nadawania ról zawodnikom, typów trenera, budowania spójności w drużynie, wzmacniania w zawodnikach tożsamości z drużyną;
 • Wzbudzania stanu flow u zawodników;
 • Interweniowania w nagłych sytuacjach w czasie zawodów – brief counseling.

 

 1. SZKOLENIE Z BUDOWANIA SKUTECZNOŚCI W DRUŻYNIE (10 godzin szkoleniowych)

Jak twierdzą jedni z czołowych badaczy zagadnienia, Eccles i Tenenbaum, na psychologiczne czynniki wpływające na funkcjonowanie drużyny składają się przede wszystkim spójność, komunikacja w zespole, przywództwo oraz koordynacja zespołowa. Od tego, jak wykształcone są w danej drużynie te cechy, zależy czy będzie on skuteczny, czy też nie.  Podobnie jak zespół cech składa się na oryginalność i sposób bycia każdej pojedynczej osoby, tak grupa zawodników (z ich cechami indywidualnymi, przekonaniami o sobie nawzajem i swoim poziomie sportowym, umiejętnościami komunikacji, czy poziomem otwartości na innych) składa się na tożsamość, spójność i efektywność drużyny. Zaopatrzenie zawodników oraz ich trenerów w podstawowe umiejętności psychologiczne, a także praca nad ich wspólnym rozumieniem siebie jako zespołu, wydaje się być podstawowym – obok treningów fizycznych – elementem szkolenia sportowego. Szkoła Sportowa Garden Sport pragnie zaoferować Państwu unikalny program szkoleniowy nastawiony na budowanie skuteczności drużynowej, stworzony przez doświadczoną psycholog sportową. W programie szkolenia jest m.in. praca nad:

 • integracją, tożsamością i spójnością grupy;
 • poszukiwaniem ról grupowych w zespole, ich znaczeniem dla skuteczności zespołowej;
 • komunikacją interpersonalną, komunikacją na linii zawodnik-zawodnik oraz zawodnik-trener;
 • dynamiką grupy;
 • przeciwdziałaniem zjawisku trashtalkingu;
 •  przeciwdziałaniem konfliktom w grupie – przyczyny, przebieg, rozwiązania;
 • wyznaczaniem i osiąganiem celów indywidualnych i zespołowych;
 • badaniem socjometrycznym wskazującym pewne mechanizmy działające w danym zespole sportowym;
 • normami grupowymi panującymi w zespole;
 • wzbudzaniem stanu flow – wzbudzanie, utrzymywanie, przywoływanie w trakcie zawodów;
 • klimatem motywacyjnym i emocjonalnym działającym w danej drużynie.

 

 1. RADZENIE SOBIE Z KONTUZJAMI (6- 7 godzin szkoleniowych)
 2. SZKOLENIE SPORTOWE DLA KOBIET (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI SPORTU KOBIET)
 3. SZKOLENIE SPORTOWE DLA DZIECI – WARSZTATY „MAŁY SPORTOWIEC”