Konsultacja psychologiczna indywidualna 100 zł / 60 minut
Konsultacja psychologiczna wraz z wydaniem pisemnej diagnozy
130 zł / 1 diagnoza
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw 150 zł/60 minut
Psychoterapia/ coaching indywidualny 100 zł/60 minut
Konsultacja on-line e-mailowa 50 zł/ wiadomość
Konsultacja on-line poprzez Skype w Polsce 80 zł/ 60 minut
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw poprzez Skype w Polsce 120 zł/60 minut
Konsultacja on-line poprzez Skype z zagranicą (wliczone opłaty bankowe) 25 euro/60 minut
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw poprzez Skype z zagranicą 35 euro/60 minut
Psycholog sportowy – konsultacja indywidualna zawodnika na terenie Krakowa 100 zł/60 minut
Psycholog sportowy – konsultacja indywidualna zawodnika poza Krakowem 110 zł/60 minut + koszt transportu
Psycholog sportowy – współpraca z drużyną na terenie Krakowa 130 zł/60 minut (zespół do 20 osób)

150 zł/60 minut (zespół 20-40 osób)

Psycholog sportowy – współpraca z drużyną poza Krakowem 140 zł/60 minut (zespół do 20 osób)

160 zł/60 minut (zespół 20-40 osób)

+koszt transportu

Konsultacje sportowców w trakcie zgrupowania Cena ustalana indywidualnie
Stała współpraca z drużyną Cena ustalana indywidualnie
Brief counseling w trakcie zawodów (szybka, krótkotrwała konsultacja zawodnika podczas zawodów) 70 zł/30 minut
Psycholog sportowy – konsultacja zawodników e-sportu poprzez Skype w Polsce – 80 zł/60 minut

zza granicy – 25 euro/60 minut