Konsultacja psychologiczna indywidualna 120 zł / 60 minut
Konsultacja psychologiczna wraz z wydaniem pisemnej diagnozy
150 zł / 1 diagnoza
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw 150 zł/60 minut
Psychoterapia/ coaching indywidualny 120 zł/60 minut
Konsultacja on-line e-mailowa 80 zł/ wiadomość
Konsultacja on-line poprzez Skype w Polsce 110 zł/ 60 minut
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw poprzez Skype w Polsce 130 zł/60 minut
Konsultacja on-line poprzez Skype z zagranicą (wliczone opłaty bankowe) 30 euro/60 minut
Konsultacja psychologiczna par i małżeństw poprzez Skype z zagranicą 40 euro/60 minut
Psycholog sportowy – konsultacja indywidualna zawodnika na terenie Krakowa 120 zł/60 minut
Psycholog sportowy – konsultacja indywidualna zawodnika poza Krakowem 130 zł/60 minut + koszt transportu
Psycholog sportowy – współpraca z drużyną na terenie Krakowa Cena ustalana indywidualnie
Psycholog sportowy – współpraca z drużyną poza Krakowem Cena ustalana indywidualnie
Konsultacje sportowców w trakcie zgrupowania Cena ustalana indywidualnie
Stała współpraca z drużyną Cena ustalana indywidualnie
Brief counseling w trakcie zawodów (szybka, krótkotrwała konsultacja zawodnika podczas zawodów) 70 zł/30 minut
Psycholog sportowy – konsultacja zawodników e-sportu poprzez Skype w Polsce – 110 zł/60 minut

zza granicy – 30 euro/60 minut